Hà Nội: Đồng ý nội dung Quyết định số 3236 của UBND quận Hà Đông

Gốc
Ông Nguyễn Đắc Khải, số 7, tổ 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông (Hà Nội) gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại Văn bản số 2294/UBND - TNMT ngày 31/12/2013 của UBND quận Hà Đông về việc trả lời đơn của ông Khải đề nghị đính chính thửa đất số 372 và 364, tờ bản đồ số 5, bản đồ đo đạc năm 1997 tại phường Phú Lương là không có cơ sở giải quyết. Ông Khải cho rằng bản đồ đã đo đạc không đúng nguồn gốc, diện tích và hiện trạng đất gia đình ông sử dụng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội, diện tích đất gia đình ông Khải sử dụng tại phường Phú Lương, quận Hà Đông (trước đây thuộc xã Phú Lương, huyện Thanh Oai) có nguồn gốc do bố mẹ (đã chết) để lại cho ông Khải, thuộc thửa số 504, diện tích 470m 2 , bản đồ đo đạc lập năm 1997. Căn cứ hồ sơ quản lý đất đai hiện còn lưu tại UBND phường Phú Lương (gồm bản đồ, số mục kê lập năm 1997 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Thanh Oai cấp cho gia đình ông Khải) không thể hiện diện tích khoảng 2,6m 2 thuộc quyên sử dụng của ông Khải hay ngõ đi chung.

Về nguồn gốc thửa đất số 364, diện tích 270m 2 và thửa số 384, diện tích 238m 2 , bản đồ đo đạc lập năm 1997, chủ sử dụng là bà Đinh Thị Dần (mẹ ông Nguyễn Đắc Lư) thể hiện diện tích 2,6m 2 đang tranh chấp thuộc thửa số 364, diện tích 270m 2 .

Theo hồ sơ, tài liệu về quản lý đất đai đang lưu trữ tại UBND phường Phú Lương (Bản đồ đo đạc lập năm 1985 và năm 1997) thì các thửa đất hiện gia đình ông Khải và gia đình ông Nguyễn Đắc Lư sử dụng đều có thay đổi về hình thể và diện tích do có sự thay đổi về mốc giới sử dụng đất của các thửa đất liền kề. Đến nay, các hộ sử dụng đất liền kề không có tranh chấp và công nhận diện tích, hình thể phản ánh tại bản đồ đo đạc lập năm 1997.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc với UBND quận Hà Đông, UBND phường Phú Lương và các cụ cao niên sống tại tổ 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Kết quả, gia đình ông Khải và gia đình ông Lư không có giấy tờ pháp lý về việc sử dụng diện tích 2,6m 2 đất tại tổ 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông; diện tích 2,6m 2 đất ngõ đi thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Lư. Trước đây, gia đình ông Lư có cống cũ xây bằng gạch cuốn, trên có chữ “Đắc” bằng xi măng; sau đó do mưa gió lâu ngày nên cống đã bị đổ. Ông Khải không có ngõ đi này. Trước đây ông Khải sử dụng ngõ đi giáp nhà ông Ba Thu và mới mở cổng đi như hiện nay, từ khoảng năm 2005.

Từ những căn cứ trên, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội khẳng định việc ông Khải cho rằng diện tích khoảng 2,4 - 2,6m 2 là một một phần diện tích đất của gia đình ông, sử dụng là ngõ đi chung là không đúng. Khiếu nại của công dân là sai.

UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định đồng ý nội dung Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 6/4/2015 của Chủ tịch UBND quận Hà Đông về việc giải quyết khiếu nại của ông Khải liên quan đến việc đính chính thửa đất số 372 và 364, tờ bản đồ số 5, bản đồ đo đạc năm 1997 tại phường Phú Lương, quận Hà Đông.

B.B.Đ

Tin nóng

Tin mới