Hà Nội: Dự kiến hụt thu 18 nghìn tỷ đồng

Gốc
(HQ Online)- Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, trong năm 2013 một số nguồn thu từ các tập đoàn như Dầu khí và Ngân hàng Nhà nước sẽ bị giảm khoảng 18 nghìn tỷ đồng so với năm 2012.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Internet.

Cụ thể, thu từ dầu khí dự kiến hụt khoảng 10 nghìn tỷ đồng so với năm 2012 và nếu tính 5.068 tỷ tiền thuế GTGT của dầu khí năm 2012 được điều chỉnh sang năm 2013 thì số thu của nhóm này cũng thấp hơn khoảng 5 nghìn tỷ đồng so với thực hiện năm 2012.

Ngoài ra, nguồn thu từ Ngân hàng Nhà nước dự kiến thấp hơn khoảng 10 nghìn tỷ đồng so với thực hiện năm 2012 và so với dự toán giao. Năm 2012 đạt 12.011 tỷ đồng và năm 2013 dự kiến chỉ đạt 2 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, là các khoản thu thuế Thu nhập DN từ các đơn vị này, dự kiến hụt 6.200 tỷ đồng so với dự toán giao ( 12.800 tỷ đồng) và thấp hơn 5.500 tỷ đồng so với thực hiện 2012. Một trong những nguyên nhân được Cục Thuế Hà Nội chỉ ra là do được giao dự toán cao hơn 136% so với thực hiện năm 2012.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng thu của Cục đạt 21.004 tỷ đồng, bằng 28% so dự toán pháp lệnh; Trong đó thu dầu thô là 2.164 tỷ đồng ( đạt 47% dự toán); Thu khối DN nhà nước Trung ương là 13.768 tỷ đồng ( đạt 24% dự toán); Thu khối DN nhà nước địa phương là 65 tỷ đồng ( đạt 45%);, Thu khối DN đầu tư nước ngoài là 2.914 tỷ đồng ( đạt 37%)...

Để hoàn thành chỉ tiêu thu năm 2013, Cục Thuế Hà Nội sẽ tập trung đôn đốc các DN nộp các loại tờ khai thuế, nộp thuế vào NSNN và thực hiện thu hết các khoản chênh lệch quyết toán năm; Đối với số thu của một số DN lớn thuộc các lĩnh vực Dầu khí, Ngân hàng, Bưu chính viễn thông, các đơn vị nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, Cục Thuế Hà Nội sẽ theo sát để quản lý số thu phát sinh, thu nộp và dự kiến khả năng thu. Theo đó, đảm bảo 100% DN kê khai thuế, chất lượng kê khai sát với thực tế phát sinh, giảm thiểu việc điều chỉnh tờ khai.

Thu Hằng

Tin nóng

Tin mới