Thời điểm cận Tết Nguyên đán, giá nhiều mặt hàng nông sản tăng từ 5 - 15% từ ngày 15.1 đã tác động mạnh đến thị trường hàng hóa tiêu dùng.