(Công lý) - Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết tính đến 30/8/2016, Thành phố đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho gần 1,5 triệu thửa đất, căn hộ.

Ha Noi: Gan 1,5 trieu can ho, thua dat da duoc cap “so do” - Anh 1

Tính đến 30/8/2016, Hà Nội đã cấp gần 1,5 triệu sổ đỏ

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong số các trường hợp được cấp sổ đỏ, 100% các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện và kê khai đăng ký đã được cấp Giấy chứng nhận, đạt 90% hộ gia đình , cá nhân sử dụng đất trong các khu dân cư.

Đối với Dự án phát triển nhà ở (nhà ở Thương mại, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội) đã cấp được 137.257/178.278 căn, đạt 77%; Cấp được 12.403 thửa đất do các tổ chức sử dụng, đạt 64,4%; Cấp được 358 thửa đất do các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng.

Trên địa bàn 18 huyện, thị xã (thực hiện dồn điền đổi thửa) đã cấp được 215.159 Giấy chứng nhận, đạt 23,39%.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, thời gian tới, sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phấn đấu đến tháng 6/2017 cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức sử dụng đất đủ điều kiện và đã kê khai đăng ký cấp giấy.

Hiện, Hà Nội có thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký biến động đất đai giảm 1/3 so với trước đây; thời gian giải quyết hồ sơ chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế quyền sử dụng đất trước đây là 21 - 30 ngày, nay chỉ còn 10 - 15 ngày và từ 8 loại giấy tờ, nay đã giảm chỉ còn 4 loại.