Hanoinet - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có Chỉ thị yêu cầu các ngành, chính quyền các cấp tích cực thực hiện việc giảm bớt các văn bản giấy tờ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước...