Hà Nội kiến nghị với Chính phủ được xây Khu liên cơ quan hành chính phù hợp vị thế Thủ đô sau hợp nhất.

- Báo cáo 1 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô, một trong những kiến nghị của Hà Nội với Chính phủ là được phép triển khai xây Khu liên cơ quan hành chính phù hợp vị thế Thủ đô sau hợp nhất. Từ 2006, Thành ủy, HĐND, UBND TP đã cùng thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ chủ trương về một số ’’cơ chế đặc thù’’ cho dự án quan trọng này. Hà Nội kỳ vọng công trình sẽ cùng tòa nhà văn phòng đại diện các tỉnh, thành tại khu đô thị mới Đông Nam - Trần Duy Hưng, Cung Trí thức Thành phố và tòa nhà văn phòng các hội và hiệp hội tại khu đô thị mới Cầu Giấy tạo thành trung tâm hành chính mới của Thủ đô. Tháng 8/2008, Hà Nội chính thức mở rộng. Người dân và nhiều giới, ngành quan tâm: Liệu dự án Khu liên cơ quan hành chính Hà Nội có tiếp tục triển khai hoặc điều chỉnh qui mô, vị trí? Trước đó, "khu liên cơ" được dự kiến hoàn thành vào 2010 để "đón" nhiều cơ quan, đơn vị "tề tựu". Cùng với đề xuất cụ thể về việc dự án xây dựng "khu liên cơ", để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 15/NQ-QH12 của Quốc hội điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô, sau 1 năm mở rộng, Hà Nội tiếp tục kiến nghị Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ sớm ban hành Luật Thủ đô để tạo cơ sở phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế và nguồn lực, phục vụ mục tiêu xây dựng Thủ đô xứng đáng là "đầu não" chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. "Trong khi chờ ban hành Luật Thủ đô, đề nghị Chính phủ cho phép Thủ đô được vận dụng qui định đặc thù trong một số lĩnh vực về tổ chức bộ máy và cán bộ; cơ chế chính sách đặc thù trong chủ động nguồn vốn ngân sách để qui hoạch, đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho phù hợp mục tiêu, yêu cầu phát triển Thủ đô giai đoạn hiện nay", lãnh đạo Hà Nội đề xuất. Cũng trong báo cáo 1 năm thực hiện Nghị quyết 15 gửi Chính phủ, Bộ Nội vụ, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP - UBND TP Hà Nội đề nghị được sớm duyệt kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp sau hợp nhất, sớm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là khâu xác định giá trị lợi thế đất đai. Hoàng Huy