đại diện lãnh đạo hai khách sạn lớn tại Hà Nội là Sofitel Plaza Hà Nội và Daewoo đã thừa nhận chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và Luật Tài nguyên nước.