Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Hiệu quả trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
GốcHà Nội

Nhiều năm qua, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, đoàn thể đã phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

Thủ đô Hà Nội có diện tích khoảng 3.358 km2, dân số hơn 8 triệu người, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Những năm gần đây, từ khi nước ta thực hiện nền kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Thủ đô Hà Nội không ngừng phát triển về mọi mặt, kinh tế tăng trưởng cao, tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đi đôi với sự bùng nổ về dân số.

Lực lượng Công an giữ vai trò chủ công trong công tác tái hòa nhập cộng đồng

Lực lượng Công an giữ vai trò chủ công trong công tác tái hòa nhập cộng đồng

Hiện nay địa giới hành chính của Thủ đô đã được mở rộng với 30 đơn vị hành chính (12 quận, 17 huyện, 01 thị xã). Cư dân từ các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, cũng như bạn bè quốc tế đến Hà Nội sinh sống và làm việc ngày càng tăng, theo đó là các loại hình dịch vụ phát triển cũng là nhân tố tác động đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Điều đó cũng đã dẫn đến việc tội phạm trên địa bàn gia tăng. Các đối tượng hình sự ngày càng nguy hiểm, manh động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, đòi hỏi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được nâng cao cả về pháp luật và nghiệp vụ.

Việc rủ rê, lôi kéo đồng bọn là những người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, chấp hành xong án phạt tù về sinh sống tại địa phương là phổ biến và ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, việc tổ chức thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội mang tính chiến lược, dài lâu nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm; hạn chế tái phạm và vi phạm pháp luật.

Nhiều năm qua, Công an Thành phố Hà Nội đã tập trung lực lượng, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, điển hình là bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tại các địa phương; thu thập dữ liệu Quốc gia về dân cư trên toàn Thành phố; thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19... Mặc dù, phải thực hiện nhiều nhiệm khó khăn như vậy. Tuy nhiên, nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng nhìn nhận, đánh giá kết quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình như sau.

Thứ nhất, công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Công an thành phố Hà Nội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch số 147/KH-UBND, ngày 21/7/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, Công an thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng Kế hoạch số 290/KH-CAHN-PV01-PC10, ngày 18/8/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP trong Công an Thành phố Hà Nội.

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố và Công an thành phố Hà Nội, Công an các quận, huyện, thị xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức phổ biến và triển khai tới các đơn vị Hướng dẫn số 96/HD-C11-P10 ngày 19/5/2020 của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng Bộ Công an hướng dẫn công tác điều tra cơ bản hệ loại đối tượng trong diện cần thiết tổ chức công tác tái hòa nhập cộng đồng để nắm tình hình và thực trạng người chấp hành xong án phạt tù về cư trú trên địa bàn Thành phố, từ đó có những biện pháp phù hợp, thiết thực nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

(còn tiếp)