Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội hỗ trợ 1.500 doanh nghiệp áp dụng giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu trong Kế hoạch 149/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2030.

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch 149 nhằm mục đích đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học và công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, TP Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm chuỗi cung ứng, sản xuất hữu cơ, truy xuất nguồn gốc, sản xuất thông minh. Đồng thời đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng cho trên 2.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó, phấn đấu đào tạo được ít nhất 20 chuyên gia năng suất, chất lượng đạt tiêu chuẩn.

Ảnh minh họa.

Thành phố cũng sẽ hỗ trợ khoảng 1.500 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng; có ít nhất 15 doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, trở thành mô hình điểm của thành phố; Hỗ trợ tăng cường năng lực cho ít nhất 2 tổ chức đánh giá sự phù hợp đạt chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, trọng điểm của thành phố.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội sẽ đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về năng suất, chất lượng tăng ít nhất 50% số lượng người so với giai đoạn 2021-2025; đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho 40 chuyên gia năng suất, chất lượng, trong đó có khoảng 10 chuyên gia được chứng nhận đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Số lượng các doanh nghiệp được thành phố hỗ trợ xây dựng, áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng giai đoạn này, tăng ít nhất 50% so với giai đoạn 2021-2025; có ít nhất 20 doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc.

Đồng thời, hỗ trợ tăng cường năng lực cho ít nhất 5 tổ chức đánh giá sự phù hợp đạt chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, trọng điểm của thành phố. Trong đó, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và nâng cấp phòng thử nghiệm cho sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, xuất khẩu chủ lực.

Đối tượng và phạm vi áp dụng chương trình hỗ trợ là các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng trên địa bàn TP Hà Nội. Các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng kế hoạch này.

Các tổ chức, doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đúng ngành nghề trong đăng ký kinh doanh và lĩnh vực phù hợp với các nội dung hỗ trợ; Tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước; Có đủ nguồn lực bảo đảm cho việc triển khai các nội dung hỗ trợ; Đáp ứng yêu cầu của hồ sơ theo quy định.

Thu An

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/ha-noi-ho-tro-1-500-doanh-nghiep-ap-dung-giai-phap-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong/20210623050448880