*Đác Lắc ưu tiên đầu tư cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao

TP Hà Nội vừa quyết định triển khai chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng trong ba năm tới. Theo đó, Hà Nội lập kế hoạch xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố; hỗ trợ các gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng đang ở nhà hư hỏng, dột nát có điều kiện xây mới hoặc sửa chữa nhà ở.

Theo kế hoạch, có tổng số 9.916 hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở, trong đó, 4.423 hộ gia đình được xây dựng nhà ở mới, 5.493 hộ gia đình được sửa chữa nhà ở. Sáu tháng đầu năm 2014, thành phố hỗ trợ 551 hộ gia đình, bao gồm hỗ trợ xây nhà mới cho 222 hộ gia đình với số tiền 8,88 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 329 hộ với số tiền 6,58 tỷ đồng. Năm 2015, TP Hà Nội sẽ hỗ trợ xây nhà ở mới cho 1.680 hộ gia đình với số tiền 67,2 tỷ đồng; năm 2016, là 1.681 hộ với số tiền 67,24 tỷ đồng. Đối với những trường hợp phải phá dỡ để xây dựng mới nhà ở sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ...

* Tỉnh Đác Lắc thực hiện nhiều giải pháp và ưu tiên đầu tư cho 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, phấn đấu đến năm 2015 không còn xã có tỷ lệ hộ nghèo hơn 50%.

Theo đó, tỉnh tập trung ưu tiên giảm nghèo tại 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Hằng năm, tạo điều kiện cho hơn tám nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, hơn hai nghìn lượt hộ nghèo được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, thâm canh cây trồng, vật nuôi; đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động, nhất là thanh niên, hộ thiếu đất sản xuất, đưa lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài...

Phấn đấu đến năm 2015, Đác Lắc có thêm 1.118 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được hỗ trợ thêm đất sản xuất. Đồng thời, tỉnh cũng đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, như hồ, đập, trạm bơm, kênh mương dẫn nước, phục vụ sản xuất, nâng diện tích canh tác, tăng thêm mùa vụ, tăng năng suất cây trồng...

Bên cạnh đó, Đác Lắc triển khai các chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, trợ giúp pháp lý... Cụ thể, mỗi năm có hơn 48 nghìn người nghèo, cận nghèo ở 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế, hơn 15 nghìn lượt học sinh, sinh viên con hộ nghèo và cận nghèo được miễn giảm học phí và các chi phí học tập khác. Năm 2014, tỉnh Đác Lắc phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9%.

PV và TTXVN