Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội hướng tới nền công nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững

Gốc

Hanoinet - Hà Nội sau mở rộng có diện tích tăng hơn 3,5 lần với 3.325 km2, đi liền với đó là hàng loạt điều kiện phát triển mới. Với tư cách "xương sống", đầu tầu của nền kinh tế, ngành công nghiệp (CN) Thủ đô cũng đang đón nhận rất nhiều cơ hội vươn lên...

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=98173