Hà Nội sẽ lắp đặt hệ thống kết nối Internet không dây tại Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, Học viện Tài chính, Đại học Lâm nghiệp.

Từ tháng 11/2009, Bưu điện Hà Nội và Viễn thông Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống kết nối Internet không dây tại trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, Học viện Tài chính và Đại học Lâm nghiệp, sau đó sẽ bán thẻ truy cập. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình phối hợp xây dựng và cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin giữa Thành đoàn Hà Nội, Bưu điện thành phố và Viễn thông Hà Nội. Tại trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, các đơn vị sẽ thí điểm xây dựng một phòng máy với 30 máy tính, kéo đường cáp quang tốc độ cao và miễn phí truy cập 3 tháng cho sinh viên. Tại Học viện Tài chính và Đại học Lâm nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ đưa đường cáp quang vào các tòa nhà của ký túc xá, nối mạng LAN đến từng phòng và bàn giao cho đoàn thanh niên, hội sinh viên quản lý. Ngoài ra, cũng theo chương trình này, Bưu điện thành phố và Viễn thông Hà Nội cam kết phối hợp tạo điều kiện để Thành đoàn Hà Nội tham gia sử dụng và làm đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính chuyển phát, dịch vụ tài chính bưu chính; dịch vụ ISDN, Internet tốc độ cao (ADSL), thuê kênh riêng TSL, các dịch vụ qua mạng cáp quang tốc độ cao (MetroNet), nối mạng đa điểm cung cấp dịch vụ Video conference..../. (TTXVN/Vietnam+)