Báo cáo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2015 của UBND TP Hà Nội cho biết, nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, GPMB vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Ha Noi: Khieu nai ve dat dai 2015 chiem ty le cao - Anh 1

Khiếu nại về đất đai 2015 của Hà Nội chiếm tỷ lệ cao

Theo thống kê, đến ngày 16/11, TP Hà Nội đã tiếp nhận và xử lý 31.609 đơn các loại. Trong đó gồm 1.168 đơn tố cáo, 2.850 đơn khiếu nại và 27.591 đơn kiến nghị, phản ánh. Các cơ quan hành chính TP đã tiếp 521 lượt đoàn người đến khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, GPMB… do chưa đồng thuận nên gửi đơn khiếu nại, tố cáo. Một số quận, huyện phát sinh nhiều vụ khiếu nại tố cáo như Long Biên, Hoàng Mai, Gia Lâm, Hà Đông, Phú Xuyên, TX Sơn Tây,…

Theo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong số 3.436 vụ việc theo thẩm quyền, TP Hà Nội đã giải quyết 2.944 vụ (đạt 86%). Số vụ khiếu nại đúng chỉ chiếm 7% (159 vụ), khiếu nại sai là 68% (1.539 vụ), có đúng có sai là 10% (226 vụ)… TP cũng kiến nghị điều chỉnh bổ sung 23 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi GPMB; thu hồi cho Nhà nước gần 4 tỷ đồng, 31.484 m2 đất; trả cho công dân hơn 3,4 tỷ đồng và 13 m2 đất; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm 54 cán bộ có liên quan.

C.Sơn