(VnMedia) - Theo Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, hiện tại số lượng máu thu được ở Hà Nội chưa nhiều do mới có khoảng 0,6% dân số tham gia hiến máu tình nguyện, trong khi đó cần khoảng 2% dân số hiến máu mới cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện trên địa bàn.

Được biết, tất cả các bệnh viện đều phụ thuộc ít nhiều vào đối tượng cho máu chuyên nghiệp. 65% lượng máu thu được trên địa bàn Thành phố là từ hiến máu tình nguyện, chủ yếu là học sinh, sinh viên trong đó có 60% là người ngoại tỉnh. Tổng số lượng máu thu gom tại Hà Nội, kể cả người cho máu chuyên nghiệp và người nhà cho máu mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu máu cho các bệnh viện trên địa bàn Thành phố. Chính vì vậy Viện huyết học truyền máu Trung ương phải mở rộng địa bàn thu gom ra 12 tỉnh, thành phố lân cận, song chất lượng máu không cao do thời gian vận chuyển kéo dài. Trong 8 tháng đầu năm 2009, Viện đã thu gom được 81.624 đơn vị máu trong đó có 54.000 đơn vị máu từ nguồn hiến máu tình nguyện. Riêng số máu thu gom được tại Hà Nội là gần 29.000 đơn vị chiếm 75% tổng số đơn vị máu thu gom được của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố. Từ đầu năm đến nay, đã có 54 bệnh viện tại Hà Nội sử dụng máu và chế phẩm máu do Viện huyết học truyền máu Trung ương cung cấp bao gồm gần 53.000 đơn vị máu toàn phần và gần 40.000 chế phẩm máu. Cũng trong 8 tháng đầu năm, 72 bệnh viện gồm các bệnh viện của Trung ương, Quân đội, Công an và Thành phố Hà Nội cùng nhóm bệnh viện các tỉnh thuộc vùng bao phủ và cận vùng bao phủ của Trung tâm truyền máu khu vực (Viện huyết học truyền máu Trung ương) đã sử dụng hết gần 105.000 đơn vị máu. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện này, ước tính năm 2010 cần có khoảng 226.600 đơn vị máu phục vụ cho người bệnh. Từ thực tế đó, trên tinh thần chỉ đạo của UBND TP Hà Nội là không để khan hiếm máu, Viện huyết học truyền máu Trung ương, Sở Y tế Hà Nội, Hội chữ thập đỏ Hà Nội cùng hợp tác đẩy mạnh hơn nữa vận động hiến máu nhân đạo trong học sinh, sinh viên và mở rộng đối tượng đến các tầng lớp người lao động, cán bộ, chiến sĩ, trường học, cơ quan đóng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời xây dựng chỉ tiêu, lịch hiến máu cho tất cả các địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Nội. Ngành Y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị y tế cũng như hệ thống y tế xã, phường tích cực tham gia trong việc vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện. K.T