(PL)- Ngày 26-2, Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết hiện thủ đô còn khoảng 45.000 nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa bán được, chiếm 15% trong tổng số quỹ nhà này. Số nhà trên hiện đang do quận, huyện quản lý là chủ yếu.

Theo một cán bộ phụ trách bán nhà thuộc sở hữu nhà nước của TP, Hà Nội không thể hoàn thành việc bán nhà theo Nghị định 61 trong năm nay. Vì trong số 15% nhà đang tồn đọng có nhiều nhà đang tranh chấp, nhà vắng chủ hoặc nhà bị vướng quy hoạch. Những nhà thuộc diện này sẽ được bán khi có đủ điều kiện. Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong năm nay các địa phương phải hoàn thành việc bán nhà theo Nghị định 61. HOÀNG VÂN