Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Không để xảy ra lạm thu, dạy thêm, học thêm sai quy định

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 17/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND thành phố quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023. Trong đó yêu cầu các nhà trường phải công khai mức học phí, đồng thời không để xảy ra việc lạm thu và tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp dự toán nhu cầu kinh phí phần chênh lệch giữa mức học phí theo quy định và mức học phí thực tế học sinh phải nộp, gửi Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo quy định.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý thực hiện công khai mức học phí, cụ thể có mức học phí theo quy định của Chính phủ, mức học phí thực tế học sinh phải nộp đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa bảo đảm chi thường xuyên.

Ngoài ra, tăng cường chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; triển khai công tác thu, chi tài chính công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo quy định.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về mức học phí học sinh phải nộp đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chưa tự đảm bảo chi thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) năm học 2022-2023 theo hình thức học trực tiếp, trực tuyến…

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (bao gồm các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các quận, huyện, thị xã) tổng hợp, tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định.

Văn bản cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về quy định mức học phí năm học 2022-2023.

MINH ANH