Hà Nội: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu về phát triển NƠXH

Gốc
HĐND TP Hà Nội vừa thành lập đoàn giám sát về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện quy hoạch, quy định về tỉ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, KĐTM theo quy định của Luật Thủ đô và nghị quyết của HĐND TP.

Hà Nội: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu về phát triển NƠXH - Ảnh 1

Theo đó, HĐND TP yêu cầu xem xét, đánh giá việc triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội. Xem xét, đánh giá việc triển khai dự án phát triển các đường giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt; việc thu hồi đất hai bên đường để sử dụng theo quy hoạch; tình hình, kết quả thực hiện quy định khi phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án phát triển nhà ở thương mại, KĐTM trên địa bàn TP có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên phải dành 25% diện tích đất ở hoặc 25% diện tích nhà ở để phát triển NƠXH…

Vân Anh

Tin nóng

Tin mới