Hà Nội: Kiểm tra việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng

Gốc
ANTT.VN – Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa ký văn bản giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Hà Nội: Kiểm tra việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng - Ảnh 1

Ảnh minh họa (nguồn: tienphong.vn)

Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND các quận; huyện, thị xã bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Theo đó, để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, các Sở có xây dựng chuyên ngành và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ các yêu cầu, quy định của Chỉ thị và quy định pháp luật hiện hành để kiểm tra, rà soát các quy định theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tổ chức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn, phạm vi đơn vị, ngành quản lý; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình an toàn lao động trong thi công công trình theo quy định.

Đồng thời, Phó chủ tịch UBND Tp cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức kiểm tra, rà soát, tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình, kết quả thực hiện về UBND thành phố.

PV

Tin nóng

Tin mới