Trong 10 năm PCTN, Hà Nội đã kiến nghị thu hồi 359,33 tỷ đồng, kiểm điểm rút kinh nghiệm 71 tập thể, 204 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 7 vụ việc.

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí diễn ra vào ngày 12/9, 10 năm qua, Hà Nội đã giải quyết trên 25.000 vụ khiếu nại, tố cáo. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi 359,33 tỷ đồng và 161.628 m2 đất.

"Kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 71 tập thể và 204 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm" - bản báo cáo có đoạn.

Ha Noi lam duoc gi trong 10 nam chong tham nhung? - Anh 1

Buổi làm việc của đoàn công tác Trung ương về PCTN với Thành ủy Hà Nội - (Ảnh: hanoi.gov.vn).

Theo Thành ủy Hà Nội, nhiều vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng, lãng phí đã được quan tâm chỉ đạo kịp thời, xét xử với các bản án nghiêm minh, có tác dụng răn đe, giáo dục phòng ngừa chung như: Vụ án Dương Chí Dũng; vụ án Nguyễn Đức Kiên…

Thành ủy Hà Nội đánh giá, tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực. Hiệu quả một số giải pháp về phòng chống tham nhũng còn hạn chế, công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng còn kéo dài, việc thu hồi tài sản còn hạn chế.

Còn nhiều dự án, công trình trọng điểm chậm triển khai gây lãng phí, việc tự phát hiện tham nhũng, lãng phí trong nội bộ còn ít…

Từ thực tiễn công tác PCTN tại Hà Nội thời gian qua, Thường trực Thành ủy cho rằng, Trung ương nên nghiên cứu, xem xét cho thành lập Ban Chỉ đạo PCTN ở các tỉnh, thành phố do đồng chí bí thư tỉnh, thành ủy làm trưởng ban để công tác này được lãnh đạo tập trung và chỉ đạo xử lý cụ thể các vụ việc.

Cùng với đó, Hà Nội kiến nghị Trung ương xem xét cho thành lập Ban kinh tế trực thuộc Thành ủy, bởi việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tốt thì cũng góp phần phòng ngừa tham nhũng, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy - Hoàng Trung Hải cho rằng, trong những năm qua, Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm đến công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi đây là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, song cũng quan trọng lâu dài.

Theo Thành ủy Hà Nội, liên tục trong 2 nhiệm kỳ gần đây, đều xây dựng chương trình công tác riêng về lĩnh vực này.

Trong nhóm các nhiệm vụ, giải pháp, Hà Nội luôn chú trọng đến việc để cán bộ, công chức không thể tham nhũng. Trong đó, tập trung rà soát, ban hành 97 văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, định mức để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí.

Thành phố cũng quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ gắn với đánh giá cán bộ ở những vị trí, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để có biện pháp quản lý.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng là địa phương triển khai tích cực Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, trong những năm qua đã tinh giản 4.000 người, thu gọn 121 đầu mối tại các sở, ngành thành phố, qua đó nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Trong nhóm giải pháp để cán bộ không dám tham nhũng, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, thành phố chỉ đạo làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc.

Khi phát hiện tham nhũng, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh. Cùng với đó, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí cũng được nâng lên.

Nhất Nam