“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”, câu hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp nói lên tình cảm của rất nhiều người với Hà Nội. Ghi chép của nhà thơ Đỗ Trung Quân.