UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) cung ứng điện TP Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, BCĐ cung ứng điện thành phố có nhiệm vụ tham mưu cho UBND TP chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình cung cấp điện trên địa bàn thành phố trong trường hợp thiếu điện, đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng giữa các phụ tải điện, tối ưu cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống sinh hoạt thiết yếu của nhân dân và trật tự an toàn xã hội. Ban Chỉ đạo do ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND TP, làm Trưởng ban. Quy chế hoạt động của BCĐ cung ứng điện thành phố do Trưởng ban quy định