Hà Nội loại bỏ 'taxi dù' khi thống nhất 5 màu sơn

Gốc
Xe taxi hoạt động trên địa bàn Hà Nội phải thống nhất 5 màu sơn: vàng, đỏ, trắng, xanh, ghi từ năm 2026. Các doanh nghiệp taxi được lựa chọn các màu đã quy định và đăng ký thương hiệu riêng của mình.

Nếu Dự thảo Quy chế quản lý taxi Hà Nội được thông qua, tới đây, xe taxi hoạt động trên địa bàn Hà Nội phải thống nhất 5 màu sơn: vàng, đỏ, trắng, xanh, ghi từ năm 2026.

Các doanh nghiệp taxi được lựa chọn các màu đã quy định và đăng ký thương hiệu riêng của mình.

(VNews)