Đúng thời khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm Ất Mùi với năm mới Bính Thân, pháo hoa đồng loạt rực sáng trên bầu trời, cùng hàng triệu người dân hân hoan đón chào năm mới 2016.

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 1

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 2

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 3

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 4

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 5

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 6

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 7

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 8

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 9

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 10

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 11

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 12

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 13

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 14

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ha Noi: Man phao hoa man nhan chao don xuan Binh Than 2016 - Anh 15

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)