Hà Nội mở rộng để phát triển?

Gốc
Bộ Xây dựng đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qui hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Trong đó có đề xuất mở rộng ranh giới Hà Nội theo phương án sáp nhập toàn bộ tỉnh Hà Tây...

Tin nóng

Tin mới