Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội mở rộng - vươn tới tầm vóc mới (tiếp)

Gốc

Bài 2: Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách phù hợp với thủ đô Hà Nội (mới) - Khẩn trương điều chỉnh, chủ động thực thi.(HNM) - Việc thống nhất chính sách và các văn bản pháp quy là yêu cầu cấp bách hàng đầu của TP Hà Nội (mới).

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/174561