Điều đáng buồn hơn là khi người dân mang cá chép đi phóng sinh ở các ao hồ theo tục lệ thì cùng với cá chép là những chiếc túi ni lông vứt trắng xóa các bờ sông, bờ hồ, kênh rạch…