Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Nguồn thu từ đất tăng mạnh

Gốc

Theo UBND TP Hà Nội, kế hoạch sử dụng đất của TP tiếp tục tăng mạnh từ nay đến năm 2010, với mức dự kiến là 1.636 ha (2008); 1.849 ha (2009) và 1.990 ha (2010). Nguồn thu từ đất năm 2010 ước sẽ đạt mức kỷ lục gần 6.860 tỷ đồng (cao hơn mức thực hiện của cả 5 năm 2001 – 2005 là 6.330 tỷ đồng).

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/4/149141