Hà Nội nhập siêu hơn 10 tỷ USD trong 10 tháng

Gốc
KTĐT - Theo số liệu của Cục Thống kê TP Hà Nội, trong tháng 10/2013 kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Nội đạt 814 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy 10 tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt trên 8,2 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước đạt trên 2,8 tỷ USD; Kinh tế ngoài Nhà nước đạt gần 1,4 tỷ USD; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4 tỷ USD…

Cũng trong tháng 10, các doanh nghiệp đã nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá gần 2 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu từ đầu năm đến nay đạt trên 19 tỷ USD, bằng 95,1% so với cùng kỳ. So sánh giữa kim ngạch nhập khẩu với xuất khẩu trong 10 tháng qua cho thấy các doanh nghiệp đã nhập siêu lượng hàng hóa trị giá 10,8 tỷ USD.

Tin nóng

Tin mới