Chiều 2.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã làm việc với lãnh đạo TP.Hà Nội về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về “nông nghiệp, nông thôn, nông dân”.

Theo báo cáo của TP.Hà Nội về xây dựng nông thôn mới, đến nay có 100% số xã đã phê duyệt xong đề án và quy hoạch nông thôn mới. Hiện đã có 19 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới và dự kiến đến hết năm 2013, sẽ có 48 xã đạt đủ 19 tiêu chí này. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 8,2 triệu đồng (năm 2008) lên 23,7 triệu đồng/người/năm (tháng 6.2013); tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 1,5%, đến nay còn 59.000 hộ nghèo (3,55%). Tỉ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt khoảng 42%. 100% trạm y tế xã có bác sĩ, chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến xã từng bước được nâng cao.

Mục tiêu đến năm 2015, Hà Nội phấn đấu sẽ có trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỉ lệ đường giao thông được bêtông hóa đạt 87%, trạm y tế xã được kiên cố hóa đạt khoảng 98% và 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia từ 50 - 55%; 100% dân số nông thôn được dùng nước sạch... TP phấn đấu thu nhập bình quân của nông dân đạt 25 triệu đồng/người/năm; 55% số lao động nông nghiệp được qua đào tạo; 75.000 lao động nông thôn được giải quyết việc làm mỗi năm.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao việc Hà Nội đã quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về “nông nghiệp, nông thôn, nông dân” của Đảng. Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền TP.Hà Nội cùng với nhân dân tiếp tục duy trì các tiêu chí nông thôn mới để phát triển vững chắc, đồng thời cần sớm sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X, phân tích rõ bài học để đóng góp vào việc sơ kết thực hiện nghị quyết trên toàn quốc.