Hà Nội phấn đấu trên 3% số người tham gia BHXH tự nguyện đến năm 2025

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 234 triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, từ ngày 1/8/2022, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Cụ thể: hỗ trợ thêm 30% đối với người thuộc hộ nghèo; hỗ trợ thêm 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các đối tượng khác. Mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134 của Chính phủ.

Phấn đấu đến năm 2025, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 3% lực lượng lao động trong độ tuổi tương ứng 150.000 người và đến năm 2030, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 10% lực lượng lao động trong độ tuổi tương ứng 510.000 người.

Thực hiện : Phạm Cường Khánh Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ha-noi-phan-dau-tren-3-so-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-den-nam-2025