Hà Nội phát động thi đua cao điểm hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Gốc
Sáng 5-3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Bầu cử thành phố.

Năm 2020, thành phố Hà Nội đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố đạt được kết quả toàn diện. Tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) năm 2020 tăng 3,98%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 286.258 tỷ đồng, bằng 106,69% dự toán HĐND thành phố giao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị.

Công tác khen thưởng có những chuyển biến rõ nét. Năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố đã quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố cho trên 800 cá nhân; các cấp cơ sở đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho trên 2.500 cá nhân.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng. Chất lượng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, các phong trào thi đua được nâng lên, đặc biệt là trong việc tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân chung tay chia sẻ, ủng hộ các hoạt động, hỗ trợ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giúp đỡ người nghèo với tổng số tiền huy động được lớn nhất từ trước đến nay.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Theo đồng chí Nguyễn Lan Hương, năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Thủ đô, đặc biệt là cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tinh thần “Thi đua là yêu nước”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là công tác hiệp thương, giới thiệu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng quy định của luật, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của Đảng và nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và thành phố. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Thủ đô trong năm 2021.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị.

“Với truyền thống của Thủ đô văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình, phát huy sức mạnh đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nhất định chúng ta sẽ thành công. Với tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo Thành phố tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Thành phố phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo cùng với lòng yêu nước, yêu Thủ đô, tích cực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố trong năm 2020, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 18 mẹ; khen thưởng thành tích cống hiến cho 11 cá nhân; Huân chương Độc lập cho 1 tập thể; Huân chương Lao động các hạng cho 32 tập thể và 30 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 36 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 25 tập thể và 14 cá nhân. Chủ tịch UBND thành phố đã quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố cho trên 800 cá nhân; các cấp cơ sở đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho trên 2.500 cá nhân…

Tin, ảnh: PHẠM LINH

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ha-noi-phat-dong-thi-dua-cao-diem-huong-toi-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-653315