Hà Nội: Phạt gần 1,5 tỉ đồng vi phạm về tài nguyên môi trường

Gốc
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, trong năm 2013, Sở đã thành lập 55 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào thanh tra các dự án chậm triển khai; dự án vi phạm Luật Đất đai và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thanh tra Sở đã xử phạt 95 trường hợp với tổng số tiền 1.474 triệu đồng. Cụ thể, có 79 quyết định xử phạt trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước với số tiền xử phạt 1.314 triệu đồng; 16 quyết định xử phạt trong lĩnh vực đất đai với số tiền xử phạt 160 triệu đồng. Sở đã lập hồ sơ, trình UBND TP Hà Nội ra quyết định thu hồi đất với 12 đơn vị với tổng diện tích thu hồi 9.479.122,4m 2 . Hiện tại, Sở đang trình Thành phố thu hồi đất đối với 03 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 33.921m 2

Tin nóng

Tin mới