Hanoinet - Ngày 29/3, ông Đỗ Lê Huấn, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, cho biết Trung tâm đã thông báo cho cơ sở sản xuất, đồng thời đình chỉ lưu thông những lô hàng lấy mẫu xét nghiệm không đạt tiêu chuẩn.