Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn thành phố đã phát hiện 1.086 vụ, tăng 0,7% so cùng kỳ; số đối tượng phạm pháp là 1.140 người, giảm 1,4%; thu nộp ngân sách gần 108,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, nếu tính riêng tháng 6/2015, Hà Nội cũng đã phát hiện 123 vụ phạm pháp kinh tế , giảm 14%; số đối tượng phạm pháp là 124 người, giảm 19,5% so cùng kỳ; thu nộp ngân sách 21,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Theo số liệu của Công an thành phố Hà Nội , trong tháng 6 đã phát hiện 499 vụ phạm pháp hình sự, giảm 10,6% so cùng năm trước (trong đó, số vụ do công an khám phá được 396 vụ, giảm 15,9%). Số đối tượng vi phạm bị bắt, giữ theo Luật là 754 người, giảm 15,8% so cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm, đã phát hiện 2.958 vụ phạm pháp hình sự, tăng 9,2% so cùng kỳ 7 (trong đó, số vụ do công an khám phá được là 2.355 vụ, tăng 9,8%); số đối tượng bị bắt giữ theo Luật là 4.525 người, tăng 11,8% so cùng kỳ.

Về tệ nạn xã hội , trong tháng 6, Hà Nội đã phát hiện 38 vụ cờ bạc, giảm 57,8% so cùng kỳ; bắt giữ 234 người, giảm 41,6%. Lũy kế từ đầu năm, đã phát hiện 289 vụ cờ bạc, bắt giữ 1.780 người, giảm 60,2% về s vụ và 22,1% về số người bịbắt giữ so cùng kỳ.

Cũng trong tháng 6, Hà Nội đã phát hiện 10 vụ mại dâm, với 11 người bị bắt giữ. Lũy kế, đã phát hiện 109 vụ mại dâm, bắt giữ 126 người, giảm 20,4% về số vụ và 60,1% về số người bị bắt so cùng kỳ.

Tổng số vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy bị phát hiện trong tháng 6 là 286 vụ, với 372 đối tượng. Tính chung 6 tháng, đã có 1.215 vụ, giảm 9,7% so cùng kỳ, số đối tượng bị bắt 1.530 người, giảm 9,7%.

Về tình hình trật tự an toàn giao thông , trong tháng 6, toàn Thành phố đã xảy ra 145 vụ tai nạn giao thông, làm 49 người chết và bị thương 121 người. Lũy kế từ đầu năm, đã xảy ra 871 vụ tai nạn, làm 310 người chết và bị thương 715 người.

Về hoạt động huy động vốn, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng, tháng 7 ước đạt 1.308 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước và tăng 9,8% so tháng 12/2014 (trong đó, vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 399 nghìn tỷ, tăng 0,8% và 9,8%).

Trong đó, tiền gửi chiếm 95,3% trong tổng vốn huy động, tăng 0,9% so tháng trước và 9,5% so tháng 12 năm trước (tiền gửi tiết kiệm giảm 0,1% so tháng trước và tăng 10,4% so tháng 12; tiền gửi thanh toán tăng 1,6% và 8,9%). Trong tổng nguồn vốn huy động, vốn huy động bằng tiền đồng Việt Nam chiếm 76%.

Về hoạt động tín dụng, tổng dư nợ trên địa bàn thành phố trong tháng 7 ước đạt 1.137 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 12,5% so tháng 12 năm trước.

Trong đó, dư nợ cho vay ước đạt 832 nghìn tỷ đồng, chiếm 73,1% trong tổng dư nợ, tăng 0,5% so tháng trước và 12,4% so tháng 12 năm trước. Trong tổng dư nợ cho vay: Dư nợ cho vay ngắn hạn giảm 0,8% so tháng trước và tăng 3,5% so tháng 12/2014; dư nợ cho vay trung và dài hạn tăng 1,7% và 21,7%