(HNMO)- Theo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, trong quý III/2014, trên địa bàn thành phố phát sinh 77 vụ vi phạm Luật Đê điều, trong đó có đến 32 vụ vi phạm với hình thức xây, cải tạo thành nhà kiên cố; đào móng, xây nhà cấp 4, công trình phụ. Đáng chú ý, có 28 vụ vi phạm trên mặt đê, mái đê...

Cụ thể: Số vụ vi phạm phát sinh trong tháng 7 là 20 vụ, trong đó các địa phương để xảy ra nhiều vi phạm: Ứng Hòa (4 vụ); Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm (6 vụ); Đan Phượng (2 vụ); Hoài Đức (2 vụ). Trong tháng 8 phát sinh 37 vụ vi phạm, trong đó các địa phương để xảy ra nhiều vi phạm: Ứng Hòa (11 vụ); Gia Lâm (6 vụ); Thanh Oai (3 vụ), Tây Hồ (3 vụ). Trong tháng 9 phát sinh 20 vụ vi phạm, trong đó Ứng Hòa 5 vụ; Đan Phượng 3 vụ;...

Trong quý III/2014, phát sinh nhiều vụ vi phạm Luật Đê điều nhưng số vụ bị xử lý còn quá ít

Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, mặc dù số vụ vi phạm phát sinh trong quý là lớn nhưng chính quyền các địa phương mới chỉ xử lý được 5 vụ. Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đôn đốc các hạt quản lý đê trên địa bàn thành phố tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện sớm các vụ vi phạm, kịp thời có văn bản đề nghị các cấp chính quyền xử lý theo quy định.