Hà Nội phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 theo chương trình GDPT mới

Gốc
Việc lựa chọn SGK của Hà Nội dựa trên các tiêu chí như phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1814/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo chương trình GDPT 2018 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022.

Việc lựa chọn sách giáo khoa được bám sát hai nhóm tiêu chí cơ bản do UBND thành phố Hà Nội quy định gồm phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 2 gồm 19 cuốn sách giáo khoa của 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm và môn tự chọn là Tiếng Anh.

Danh mục SGK lớp 6 gồm 28 cuốn cho 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp.

Việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 căn cứ theo đề xuất tổng hợp từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội và danh mục sách giáo khoa do GD-ĐT phê duyệt. Mỗi giáo viên được chọn sách giáo khoa của môn học mình đảm nhận theo hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phổ biến danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tới các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã để các đơn vị phổ biến tới các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Các nhà trường chủ động lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để tổ chức giảng dạy từ năm học 2021-2022 theo danh mục đã được phê duyệt./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/ha-noi-phe-duyet-danh-muc-sgk-lop-2-lop-6-theo-chuong-trinh-gdpt-moi-852533.vov