Hà Nội: Phương tiện cá nhân tăng 10 - 15%/năm

Gốc
Thống kê mới nhất của UBND TP.Hà Nội cho thấy Hà Nội hiện có trên 300 nghìn ô tô và gần 4 triệu xe máy, chưa kể các phương tiện giao thông của các đơn vị quân đội, phương tiện đăng ký ở các địa phương khác...

Thống kê mới nhất của UBND TP.Hà Nội cho thấy Hà Nội hiện có trên 300 nghìn ô tô và gần 4 triệu xe máy, chưa kể các phương tiện giao thông của các đơn vị quân đội, phương tiện đăng ký ở các địa phương khác hoạt động, lưu thông trên địa bàn Hà Nội và phương tiện quá cảnh qua Hà Nội. Số lượng phương tiện giao thông cá nhân gia tăng quá nhanh, khoảng 10 - 15% năm. Về vận tải hành khách công cộng, mạng lưới xe buýt của Hà Nội hiện có 73 tuyến với tổng số 1.200 xe hoạt động. Có 464 tuyến vận tải hành khách với 104 doanh nghiệp tham gia hoạt động.

Tin nóng

Tin mới