Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Quản lý chặt thu chi năm học 2020-2021

Ngày 25/8, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2020-2021.

Hà Nội hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về dạy thêm, học thêm. Thực hiện thanh, quyết toán tiền học thêm theo đúng quy định hiện hành; mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua Hội đồng giáo dục trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu: Thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GDĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

Cha mẹ học sinh hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT và các quy định khác của nhà trường.

Việc tiếp nhận nguồn tài trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 4658/ SGDĐT-KHTC ngày 24/10/2018 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT.

Nguồn thu của cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và các văn bản liên quan khác.

Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu: Thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GD&ĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

Cha mẹ học sinh hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT và các quy định khác của nhà trường.

Việc tiếp nhận nguồn tài trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT; Công văn số 4658/SGDĐT-KHTC ngày 24/10/2018 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT.

Các cơ sở giáo dục thực hiện công khai các khoản thu khác theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, cụ thể: Công khai các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo (đối với cơ sở giáo dục mầm non); công khai các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học (đối với cơ sở giáo dục phổ thông).

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ha-noi-quan-ly-chat-thu-chi-nam-hoc-2020-2021-nvyEgYHMg.html