Khắp các tuyến phố Hà Nội treo Cờ Tổ quốc kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016).

Trong những ngày qua, Hà Nội đã có nhiều hoạt động sôi nổi, khắp các tuyến phố Hà Nội treo Cờ Tổ quốc kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016).

Có thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại đối với toàn thể nhân dân cả nước. Đó là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Ha Noi ruc ro ky niem 86 nam ngay thanh lap Dang (3/2/1930-3/2/2016) - Anh 1

Khắp các tuyến phố Hà Nội treo Cờ Tổ quốc...

Ha Noi ruc ro ky niem 86 nam ngay thanh lap Dang (3/2/1930-3/2/2016) - Anh 2

... căng pano, áp phích kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2016).

Từ ngày thành lập Đảng 3/2/1930 đến nay, Đảng ta và nhân dân ta đã trải qua một quá trình lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang. Đó là lịch sử của nhiều cao trào cách mạng liên tục và nhiều cuộc khởi nghĩa anh dũng; là lịch sử tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ của một dân tộc anh hùng chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ nhằm hoàn thành giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc…

Để có thắng lợi vẻ vang này, Đảng và nhân dân ta đã phải vượt qua muôn vàn gian lao, sóng gió. Dưới lá cờ của Đảng, biết bao cán bộ và Đảng viên, biết bao đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh xương máu. Những tấm gương anh dũng ấy sống mãi với nhân dân ta, với Đảng, với thế hệ chúng ta ngày nay và muôn đời sau.

Ha Noi ruc ro ky niem 86 nam ngay thanh lap Dang (3/2/1930-3/2/2016) - Anh 3

Ha Noi ruc ro ky niem 86 nam ngay thanh lap Dang (3/2/1930-3/2/2016) - Anh 4

86 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đã nhận lấy sứ mệnh lịch sử, cầm lái con thuyền Cách mạng Việt Nam vượt qua bao gian nan, thử thách; tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc. Đảng trở thành sức mạnh, niềm tin, niềm hy vọng của các thế hệ Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng phát triển toàn diện, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng 3/2/2016 đầy ý nghĩa này, người dân đã treo Cờ Tổ quốc khắp các tuyến phố, đỏ rực cả trời Hà Nội.

Hồng Liên