(HNM) - Bộ GTVT vừa có Quyết định số 465/QĐ-BGTVT về việc điều chuyển thêm một số đoạn tuyến quốc lộ cho thành phố Hà Nội quản lý. Cụ thể, chuyển đoạn tuyến quốc lộ, mặt cầu đường bộ, hệ thống đường dẫn làn thô sơ đường bộ tầng 1 cầu Thăng Long thuộc địa phận thành phố thành đường địa phương để UBND thành phố Hà Nội thực hiện công tác quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam bàn giao đoạn tuyến quốc lộ 2, đoạn từ km7+880 đến km13+600 đang thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT cho thành phố Hà Nội. UBND thành phố sẽ là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với dự án BOT quốc lộ 2.