Hà Nội sẽ thu hồi hơn 4.000 xe 3 bánh tự chế

Gốc
Hà Nội sẽ tịch thu hơn 4.000 xe 3 bánh tự chế không đủ điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật trên toàn thành phố từ 30/6/2018.

ANTD