Thanh tra Sở GTVT tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe khách, xe hợp đồng vi phạm...

Ha Noi siet chat kiem tra, xu ly cac vi pham trat tu ATGT - Anh 1

CSGT Hà Nội siết chặt kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự ATGT

Nhằm siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, đảm bảo trật tự ATGT, xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh và hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu Thanh tra Sở GTVT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe khách, xe hợp đồng vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Cùng đó, các đơn vị này phải tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải tại Công ty TNHH Kumho Rent A Car Việt Nam - Chi nhánh tại Hà Nội theo đề nghị của Thanh tra Bộ GTVT và báo cáo kết quả theo quy định. Phòng Quản lý vận tải đường bộ phối hợp với Thanh tra Sở GTVT tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải tại đơn vị theo quy định.

Lê Tươi