Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội tăng biên chế sự nghiệp và công chức

Gốc

KTĐT - Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, theo kết quả thẩm duyệt biên chế của Sở Nội vụ, số biên chế cần của toàn thành phố năm 2012 sẽ là 9.615 biên chế công chức, tăng 402 biên chế so với số được giao của năm 2011.

Để đáp ứng yêu cầu sử dụng biên chế của các đơn vị, Sở Nội vụ đã làm việc với Bộ Nội vụ để giải quyết nhu cầu tăng biên chế cho Hà Nội năm 2012, Bộ mới chấp thuận để UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định sử dụng 9340 biên chế công chức, số biên chế 275 người Bộ sẽ xem xét bổ sung, khi các cơ quan có đề án cơ cấu vị trị việc làm được phê duyệt trong năm 2012.

Hiện Sở Nội vụ đang hoàn thiện tờ trình về phân bổ biên chế cụ thể đến từng đơn vị để đưa ra kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/311851/ha-noi-tang-bien-che-su-nghiep-va-cong-chuc.aspx