UBNDTP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

Ha Noi tang cuong bien phap ngan chan bao luc hoc duong - Anh 1

Trong nội dung Công văn số 192/UBND-KGVX, ban hành ngày 16-1, UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể TP và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục học sinh; có biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh tổ chức gây gổ, đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường; kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các hàng quán, tụ điểm vui chơi giải trí, dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến... có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự ở khu vực cổng lớp học.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT Hà Nội, phối hợp các đơn vị liên quan để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả Đề án của Chính phủ về “Tăng cường công tác lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” và Kế hoạch của UBND Thành phố về “Tăng cường công tác lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020”; Tăng cường nguồn lực để ngành giáo dục thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn cho học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể từng tháng, từng học kỳ và năm học về phòng chống bạo lực học đường và định kỳ kết thúc học kỳ 1, kết thúc năm học hoặc đột xuất (nếu có), báo cáo công tác phòng chống bạo lực học đường, đề xuất biện pháp thực hiện gửi UBND Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.