Mới đây, UBND TP đã có Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, UBND quận, huyện yêu cầu tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau: