UBND Thành phố Hà Nội vừa có công văn đôn đốc Sở Y tế và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác an toàn tiêm chủng.

Cụ thể, Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoạt động tăng cường công tác an toàn tiêm chủng. Đặc biệt, lưu ý tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện tất cả các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng trên địa bàn, nhanh chóng khắc phục ngay những tồn tại về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, bảo đảm các điểm tiêm chủng theo đúng quy định.

Giám đốc các bệnh viện sản, nhi, bệnh viện đa khoa có phòng sinh phải rà soát việc bố trí điểm tiêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế để tiếp tục triển khai tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh.

Thành phố cũng yêu cầu cần phải tăng cường đầu tư cho công tác tiêm chủng, đặc biệt là đầu tư cho dây chuyền lạnh và các trang thiết bị cần thiết trong công tác tiêm chủng, chủ động điều chỉnh nguồn ngân sách tại địa phương hoặc lồng ghép các nội dung phù hợp để bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng bảo đảm đạt các mục tiêu của kế hoạch.

Thời sự