Hà Nội tăng cường quản lý nợ công

Gốc
Sáng nay - ngày làm việc thứ hai (2/12), kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố tiếp tục thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 của TP Hà Nội và Nghị quyết về Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố năm 2016.

Quyết toán ngân sách tiến bộ rõ nét

HĐND TP đã phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014, theo đó tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 165.403 tỷ đồng. Về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương, tổng thu ngân sách địa phương là 79.802 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương là 74.187 tỷ đồng. Trong đó chi chuyển nguồn ngân sách năm 2014 sang năm 2015 là 16.784 tỷ đồng, gồm chuyển nguồn ngân sách cấp Thành phố là 10.454 tỷ đồng, chuyển nguồn ngân sách cấp quận, huyện, thị xã là 6.330 tỷ đồng. Kết dư ngân sách địa phương 5.614 tỷ đồng, trong đó kết dư ngân sách quận, huyện, thị xã là 4.610 tỷ đồng.

Hà Nội tăng cường quản lý nợ công - Ảnh 1

Kết quả đại biểu biểu quyết thông qua NQ phân bổ ngân sách năm 2016

Về quyết toán thu chi ngân sách cấp Thành phố, tổng thu ngân sách cấp Thành phố là 54.418 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách cấp Thành phố là 53.414 tỷ đồng, trong đó chi bổ sung cho ngân sách quận, huyện, thị xã là 13.535 tỷ đồng. Kết dư ngân sách cấp Thành phố là 1.003 tỷ đồng.

Trước đó, báo cáo trước HĐND Thành phố về tình hình thực hện quyết toán ngân sách năm 2014, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, thu ngân sách năm 2014 đạt 103,46% dự toán. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 12.690 tỷ đồng, đạt 114,18%; thu từ dầu thô là 8563 tỷ đồng, tăng 74,76% dự toán; thu nội địa là 109.322 tỷ đồng, đạt 99,2% dự toán.

Quyết toán ngân sách năm 2014 đã có kết quả tiến bộ rõ nét hơn, trong đó chi chuyển nguồn đã giảm. Kiểm toán ngân sách cũng được triển khai sớm, giúp tăng cường chất lượng tổng hợp ngân sách.

Dự kiến tăng thu ngân sách năm 2016 là 19,6%

HĐND TP cũng đã thảo luận tại hội trường và thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố năm 2016.

Hà Nội tăng cường quản lý nợ công - Ảnh 2

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trình bày tờ trình tại kỳ họp

Theo Tờ trình của UBND TP do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu trình bày tại kỳ họp sáng nay, năm 2016, UBND TP xây dựng dự toán thu bằng số dự toán Chính phủ giao, bằng 115,6% số ước thực hiện năm 2015 (Chính phủ giao 169.420 tỷ đồng, tăng 19,6% dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2015). Chi ngân sách địa phương năm 2016 của TP là 73.807 tỷ đồng. Dự phòng ngân sách địa phương năm 2016 của TP là 1.674,09 tỷ đồng, thấp hơn số Thủ tướng Chính phủ giao (520 tỷ đồng), nhưng vẫn bằng 2,2% tổng chi cân đối ngân sách đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.

Để thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách, UBND TP sẽ tổ chức triển khai tốt các Luật Thuế sửa đổi, bổ sung; tăng cường kiểm tra thuế và hoàn thuế theo quy định. Tập trung thu hồi các khoản nợ ngân sách (nhất là các khoản nợ có khả năng tăng thu) để giảm nhanh số nợ thuế, phí. Kiên quyết xử lý theo quy định đối với những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chây ỳ.

Về chi ngân sách, TP sẽ tăng cường quản lý nợ công, rà soát kỹ các dự án sử dụng vốn vay để đảm bảo hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên; không phê duyệt dự án, không khởi công dự án khi không xác định được nguồn vốn thực hiện. Không làm phát sinh nợ XDCB mới, đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động các quỹ công của Thành phố. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trần Vũ

Tin nóng

Tin mới