Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội điều động 405 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra tại các hội đồng thi, nhằm bảo đảm ít nhất 10 phòng thi có 1 thanh tra.

Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2010 diễn ra các ngày 2, 3 và 4/6, đoàn thanh tra ủy quyền của Bộ làm nhiệm vụ giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội chỉ còn khoảng 10 người, thay vì hơn 700 người năm 2009. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội điều động 405 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra tại các hội đồng thi, nhằm bảo đảm ít nhất 10 phòng thi có 1 thanh tra. Sở Giáo dục và Đào tạo còn bố trí 20 đoàn thanh tra lưu động, 3 đoàn thanh tra đột suất do 3 Phó Giám đốc Sở phụ trách kiểm tra 100% hội đồng thi và thanh tra ít nhất 1 lần mỗi điểm thi. Năm nay, Hà Nội có 83.725 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, giảm hơn 4000 em so với năm trước. Số cụm thi tăng lên 72 cụm - so với 68 cụm của năm 2009. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 170 Hội đồng coi thi, với tổng số 3.524 phòng thi