Hà Nội: Tăng cường xử lý các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã đưa vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo chỉ thị, trong thời gian qua, số lượng các vụ cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội không ngừng gia tăng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và trật tự an toàn xã hội.

Đối với các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã có văn bản số 1902/UBND-ND ngày 17/6/2021 về việc đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục các vi phạm quy định về PCCC đối với các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động gửi Bộ Công an và Bộ Xây dựng, ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 18/6/2021 về khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động trên địa bản thành phố Hà Nội, đồng thời ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Công an Thành phố, việc triển khai thực hiện của các đơn vị và đặc biệt là các chủ đầu tư công trình vi phạm còn chậm trễ, chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Nguyên nhân do ý thức chấp hành quy định pháp luật về PCCC của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở chưa cao; công tác quản lý nhà nước về PCCC còn những hạn chế nhất định; vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị chưa quyết liệt, thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu “buông lỏng” trong quản lý; cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ và hậu quả do cháy, nổ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm và nhiều nội dung khác.

UBND Thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan như Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan của thành phố tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực (thay thế Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố). Đồng thời trong năm 2022 đảm bảo khắc phục ít nhất 30% công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn từng quận, huyện, thị xã; xử lý nghiêm các chủ đầu tư chây ì, cố tình không thực hiện.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ha-noi-tang-cuong-xu-ly-cac-cong-trinh-chua-duoc-nghiem-thu-ve-phong-chay-chua-chay-5695055.html