Hà Nội: Tăng thu Ngân sách 19,8%

Gốc
Sáng nay (2.12), tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XIV, đại biểu HĐND TP đã thảo luận tại hội trường nhiều vấn đề quan trọng của TP. Với 88,04% số đại biểu có mặt tại cuộc họp tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố năm 2016.

Hà Nội: Tăng thu Ngân sách 19,8% - Ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trình bày dự thảo Nghị quyết tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, năm 2015, thu ngân sách trên địa bàn TP ước đạt 103,5%, vượt gần 5.000 tỉ đồng so với dự toán HĐND TP giao. Trong đó, tăng thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh khoảng 4.200 tỉ đồng (tăng 24% so với dự toán).

Bên cạnh đó, chi ngân sách địa phương năm 2015 của TP ước đạt 118,4% so với dự toán HĐND giao đầu năm, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 119,7%, chi thường xuyên đạt 121,8%. Các nguồn chi được cân đối, bố trí vốn đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn mới, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng hạ tầng giao thông, các công trình trọng điểm…

Năm 2016, UBND TP xây dựng dự toán thu bằng số dự toán Chính phủ giao, bằng 115,6% số ước thực hiện năm 2015 (Chính phủ giao 169.420 tỉ đồng, tăng 19,6% dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2015).

Chi ngân sách địa phương năm 2016 của TP là 73.807 tỉ đồng. Dự phòng ngân sách địa phương năm 2016 của TP là 1.674,09 tỉ đồng, thấp hơn số Thủ tướng Chính phủ giao (520 tỉ đồng), nhưng vẫn bằng 2,2% tổng chi cân đối ngân sách đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.

Để đạt được kế hoạch thu ngân sach, TP sẽ khai đồng bộ các chính sách, quy định, đặc biệt sẽ kiên quyết xử lý theo quy định đối với những DN, tổ chức, cá nhân chây ỳ nợ đọng thuế. Về chi ngân sách, TP sẽ tăng cường quản lý nợ công, rà soát kỹ các dự án sử dụng vốn vay để đảm bảo hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên; không phê duyệt dự án, không khởi công dự án khi không xác định được nguồn vốn thực hiện. Không làm phát sinh nợ XDCB mới, triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí…

Tin nóng

Tin mới